diumenge, 24 de novembre del 2013

Població de Catalunya 1900-2100


Població de Catalunya 1900-2100

La població de Catalunya des de 1900 fins a 2010 ha evolucionat en base a dos grans migracions, la primera procedent d’altres regions d’Espanya en la dècada dels 60, i la segona procedent de països llatinoamericans en la dècada dels 2000.
L’evolució a partir d’aquest punt depèn de tres escenaris, un primer escenari tendencial recull una tercera onada migratòria procedent d’altres països del mon, bàsicament àrab i asiàtic atrets pel dinamisme i les oportunitats que ofereix la societat catalana. Un segon escenari, amb tensions polítiques internes, mostra una evolució de la població estable, que recull dos processos diferents de sentit oposat: una entrada de població àrab i asiàtica que substitueix a població espanyola i llatinoamericana. El tercer escenari de ruptura política mostra unes migracions de sortida de població espanyola i llatinoamericana que no son compensades per cap altre migració, degut al col·lapse del sector serveis en primer lloc i del sector industrial a continuació, de forma que la població retorna a la una xifra similar a la natural de inici de segle XX.
  Font: COMPLICAT i elaboració pròpia


Altres fonts: